1.)Kupujúci potvrdením záväznej objednávky v e-shope elviento.sk prevádzkovaný El Viento s.r.o., ,Za Poštou 1182/9B, 920 01 Hlohovec IČO: 47204010, DIČ: 2023790274, potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami a sú zároveň pre obe strany záväzné. Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci je zároveň dostatočne informovaný pred vlastným odoslaním objednávky o možnosti zoznámiť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

2) OBJEDNANIE TOVARU

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. Predmetom zmluvy je len tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je pravdivé vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká momentom doručenia sa záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní internetového obchodu elviento.s. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

V prípade akéhokoľvek dotazu nás kontaktujte na e-mail stefanelli.stefi@gmail.com

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá ihneď. Potvrdenie objednávky Vám obratom zašleme e-mailom na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. O priebehu stavu Vašu objednávky i konečnom odoslania zásielky budete taktiež informovaný e-mailom.

V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

4) PLATBA A DODANIE TOVARU

Platbu akceptujeme DOBIERKOU-Pri preberaní zásielky si kupujúci zaplatí tovar pri jeho prevzatí.

Upozorňujeme, že v prípade neprevzatia zásielky si nárokujeme od klienta požadovať vzniknuté náklady na dopravu a balné.

5) VÝMENA TOVARU

V prípade potreby z dôvodu nesprávneho výberu tovar Vám nepoužitý a nepoškodený tovar (v pôvodnom obale a s ceduľkou pokiaľ ju výrobok obsahuje) vymeníme radi za iný druh. 

Postup: 

Na našom eshope elviento.sk si vyberte tovar na výmenu. Vložte ho do košíka a počas objednávky napíšte do poznámky "výmena".

Tovar VHODNE zabaľte a na faktúru ktorú ste obdržali napíšte číslo novej objednávky (ktoré Vám prišlo mailom) 

Tovar posielajte prosím doporučene SLOVENSKOU POŠTOU (aby sa zásielka nestratila) na našu adresu: El Viento s.r.o., Bernolákova 69, 920 01 Hlohovec.

Body a spodné prádlo z hygienických dôvodov nevymieňame a ani sa nedá vrátiť.

Tovar prosíme zaslať najneskôr do 14 dní od obdržania objednávky.

Náklady spojené s výmenou tovaru (poštovné) nesie v plnej výške kupujúci. Za vymieňaný tovar (nová objednávka-výmena) hradíme poštovné my.

Tovar je možné vymeniť iba raz pre každú objednávku.

6) VRÁTENIE TOVARU

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 15 dní od doručenia.

Tovar musí kupujúci odoslať doporučene na adresu prevádzky: Bernolákova 69, 920 01 Hlohovec kompletný, vrátane príslušenstva, darčekov, apod., Bez známok používania, nepoškodený, v pôvodnom obale s originálnymi  ceduľkami (ak ich výrobok má) a v lehote14 dní. Tovar nám prosím odosielajte SLOVENSKOU POŠTOU-DOPORUČENÝ LIST NA ADRESU, NIE KURIÉR (Nemusíme byť na adrese v čase príchodu kuriéra).

V žiadnom prípade nemožno tovar vracať poštou na dobierku.

Akýkoľvek takto vrátený tovar nebude predajca prijímať.

Vrátený tovar musí byť úplne v pôvodnom stave (oblečenie nepraté, nenosené, nežehlené, nesmie zapáchať parfumom ani ničím iným) a označené pôvodné identifikačnou etiketou tovaru pokiaľ ju výrobok obsahuje. Tiež je nutné doložiť doklad o nadobudnutí - faktúru (ak vratka obsahuje jeden alebo niekoľko kusov z väčšieho počtu, postačí kópia dokladu).

Body a spodné prádlo z hygienických dôvodov nevymieňame a ani sa nedá vrátiť.

Prosíme klientky, aby nám na vrátenie neposielali produkty v stave, v ktorom by si samy nechceli aby im tovar od e-shopu prišlo a brali na vedomie, že zasielať späť nosené oblečenie je nefér ako voči nám tak voči budúcim majiteľkám oblečenia, ktoré si po vás oblečenie objednajú. Vyhradzujeme si právo takto znehodnotené tovaru neprijímať a v prípade, že vratku neakceptujeme je klientka povinná uhradiť náklady na dopravu späť.

Vrátenie tovaru je možné kompenzovať dvoma spôsobmi:

• vrátením kúpnej ceny prevodom na bankový účet do 14 dní od obdržania vráteného tovaru

• zápočtom k nasledujúcej objednávke (hodnota vrátenej kúpnej ceny bude odpočítaná od vašej nasledujúcej objednávky).

7) STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku možno v e-shope elviento.sk bezplatne stornovať najneskôr do 24 hodín od objednania, ale iba v prípade, že objednávka nebola ešte vyexpedovaná.

8) REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUKA

Za tovar poškodený pri preprave nenesie e-shop elviento.sk žiadnu zodpovednosť. Pri prevzatí zásielky si dôkladne skontrolujte, či prepravný obal nie je poškodený a prípadnú škodu reklamujte bezodkladne pri prevzatí zásielky u doručovateľa. Ak pri prevzatí zistíte poškodený obal či inú známku poškodenia zásielky, požadujte od doručovateľa spísanie reklamačného protokolu o poškodení zásielky. Poškodenú zásielku kupujúci nemusí prevziať. Tento dôvod je nutné uviesť v reklamačnom protokole. Všetok tovar ponúkaný v našom internetovom obchode elviento.sk prechádza kontrolou. Prípadné reklamácie na zakúpený tovar v našom internetovom obchode vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie vád tovaru, ktorý je v záručnej dobe alebo sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie zaniká nárok kupujúcemu na akúkoľvek náhradu nákladov spojených s vybavením reklamácie.

Prosíme tiež o kontrolu produktov okamžite po prevzatí zásielky.

Na neskoršie reklamácie (pokiaľ sa nejedná o výrobnú vadu) nebude braný ohľad.

Záruka sa nevzťahuje na:

• vady vzniknuté bežným používaním - zmenou a únavou materiálu úmerne k dĺžke a početnosti nosenia

• nesprávnym použitím - mechanickým poškodením

• nesprávnym skladovaním

• nesprávnou údržbou a čistením

Záruka sa nevzťahuje na tovar, pri ktorom vypršala dňom uplatnenia reklamácie záručná doba.

Postup pri reklamácii:

• informujte nás o reklamácii e-mailom alebo na našej facebookovej stránke El VIento 

• reklamovaný tovar zašlite doporučenou zásielkou na adresu sídla firmy El Viento s.r.o., Bernolákova 69, 920 01 Hlohovec

• k reklamovanému tovaru priložte kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode - faktúru a dodajte prosím list v ktorom nás oboznámite s vadou tovaru.

Vaša reklamácia bude vykonaná v súlade so zákonom. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou spoločnosťou. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme okamžite informovať o stave reklamácie. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci záruku novú opäť v dĺžke 24 mesiacov.

Podľa charakteru vady má kupujúci - spotrebiteľ pri uplatnení záruky nasledujúce práva:

• ak ide o chybu odstrániteľnú - právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

• ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru - právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

• ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakované a brániace riadnemu užívaniu tovaru - právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

• ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo ukončiť obchodný vzťah s takým nakupujúcim, ktorého reklamácie sú neúmerné alebo jeho nákupy sú vyhodnotené ako špekulatívne. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho, buď výmenou veci alebo jej opravou. V prípade. že nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

9) ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace tento internetový obchod ako je grafické spracovanie vrátane fotografií ponúkaného tovaru a popisy tovaru sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

10) V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská Obchodná Inšpekcia email: ars@soi.sk 

Ústredný inšpektorát SOI- P.O.BOX 29,Bajkalská 21/A,827 99 Bratislava

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu faktúru a viesť pravidelné ročné daňové priznanie. 

V prípade osobného odberu vydať pokladničný doklad pomocou e kasy.

Na záver Vás chceme ešte požiadať, aby ste si uschovali faktúru, ktorú ste dostali, prípadne si aj urobte kópiu, pretože faktúra Vám slúži ako záručný list k tovaru.

Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.